Historie Medemblik

Als oudste stad van West-Friesland is het pittoreske Medemblik rijk aan verhalen van de eeuwenoude geschiedenis. Van handelsnederzetting in een moerasgebied tot belangrijke zeehaven, tot toeristisch watersportcentrum aan het IJsselmeer. Ook het nieuwbouwplan Molenblik heeft een link met de geschiedenis. Zo dankt het plan zijn naam aan de molen (of windmotor) Brakepolder uit 1927.

image alt

Handelsnederzetting

De geschiedenis van Medemblik gaat maar liefst terug naar de 9e eeuw. Rond het jaar 900 was Medemblik een handelsnederzetting in een moerasgebied dat grensde aan de Zuiderzee. De naam verwees naar een veenriviertje waaraan het lag; ‘Medemelacha’. Later veranderde de naam in Medenblec en pas sinds de 18e eeuw bestaat de definitieve naam Medemblik. Medemblik kreeg in 1289 stadsrechten toegekend van graaf Floris V van Holland.

image alt

Welvarende zeehaven

Met de drooglegging van de Wieringermeer, ten noordwesten van de stad in de jaren 20, veranderde de omgeving van Medemblik drastisch. De afsluiting van de Zuiderzee in 1929 zorgde dat de eens welvarende Zeehaven Medemblik aan de ruige Zuiderzee een stille haven werd aan het rustige IJsselmeer. Uiteindelijk bloeide de stad weer op, dankzij die ligging op de mooie locatie aan het water en werd Medemblik een belangrijk toeristisch stadje en geliefd watersportcentrum.

image alt

Kasteel Radboud

Een van de belangrijkste monumenten van Medemblik is het kasteel Radboud; de laatst resterende dwangburcht van West-Friesland. Het werd omstreeks 1290 gebouwd in opdracht van Floris V, met als doel de West-Friezen in bedwang te houden en West-Friesland te beschermen tegen aanvallen van de Friezen. Na diverse restauraties is het kasteel nu een monument, met wisselende tentoonstellingen, een Kasteel Café en veel activiteiten voor jong en oud.

image alt

Molen Brakepolder

Het nieuwbouwplan Molenblik is een verwijzing naar de molen (windmotor) Brakepolder; een Amerikaanse windmolen die in 1927 werd vervaardigd door de Eerste Groninger Windmotorenfabriek. Het Rijksmonument is de enige nog bestaande molen van deze fabriek. De Brakepoldermolen heeft altijd op zijn huidige plek langs de Brakeweg gestaan en draaide nog tot halverwege de jaren 90. Daarna is de windmotor van 1995 tot 2011 grondig gerestaureerd.