De toewijzingsprocedure

Heb je je oog laten vallen op een nieuwbouwwoning? Dan wil je er natuurlijk alles aan doen om deze woning te bemachtigen. Om zoveel mogelijk mensen de woning van hun dromen toe te wijzen, volgen wij een aantal criteria.

 1. Aantal kandidaten per bouwnummer
  Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de woning van hun eerste voorkeur toegewezen krijgen. Daarom kijken we ten eerste naar de eerste voorkeuren van kandidaten. Ben je de enige kandidaat voor een bouwnummer, dan is dat goed nieuws. De woning wordt aan jou toegewezen. Gefeliciteerd!

  Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor een bouwnummer? Dan volgt een tweede beoordeling.

 2. Financiële check
  Bij meerdere kandidaten met een eerste voorkeur op een specifiek bouwnummer, kijken we naar kandidaten die een financiële check hebben geüpload. Zij krijgen voorrang op kandidaten zonder financiële check.

  Met een financiële check geef je jezelf én ons de zekerheid dat je de woning kunt betalen, door een lening bij de bank en/of (deels) via eigen middelen.

  Nadat de verkoop is gestart, kun je de financiële check, een brief van je hypotheekverstrekker of financieel adviseur, uploaden in jouw persoonlijke account. De mogelijkheid hiervoor is beschikbaar zodra de inschrijfperiode is gestart en jij je voorkeuren voor de bouwnummers doorgeeft.

  Als jij je financiële check hebt geüpload en er zijn verder geen andere kandidaten met een financiële check en een eerste voorkeur op het gewenste bouwnummer, dan wordt de woning toegewezen aan jou.

  Let op: in je financiële check staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Deze informatie wordt vernietigd op het moment dat de laatste woning van het project is verkocht. Omdat er af en toe kandidaten afvallen, is het op deze manier mogelijk om kopers die op een lagere plek staan, alsnog een woning toe te wijzen via een nog aanwezige financiële check.

 3. Aanmeldduur
  Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor een bouwnummer en hebben al deze kandidaten een financiële check? Dan kijken we tenslotte naar het moment van aanmelden. De aanmeldduur baseren we op het moment waarop jij je hebt ingeschreven als belangstellende voor de betreffende fase die in verkoop is. Het gaat hierbij om de duur in dagen, minuten en seconden.

  Let op: het gaat niet om de inschrijving bij start verkoop. Je kunt tijdens de verkoopperiode dus rustig de tijd nemen om je voorkeuren (maximaal 5) door te geven. De woning wordt uiteindelijk toegewezen aan degene die het langst staat aangemeld.

  We behouden ons het recht voor om dubbele inschrijvingen zonder nadere aankondiging te verwijderen. Per toekomstig huishouden wordt slechts 1 inschrijving geaccepteerd. 

Optimale bezetting

Een optimale bezetting van alle bouwnummers is belangrijk voor ons. Dat betekent dat het bouwnummer aan jou wordt toegewezen als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer, ook wanneer dit niet je eerste voorkeur is. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen een woning toewijzen. Er vormt één uitzondering: we proberen kandidaten mét een financiële check altijd een woning toe te wijzen op basis van de bovenstaande criteria, beginnend bij de eerste voorkeur.

Is het toewijzingsproces je nog niet helemaal duidelijk. Bekijk dan onderstaande video. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe het proces precies in zijn werk gaat. 

Deze toewijzingsprocedure is van toepassing vanaf 1 mei 2023

De toewijzing

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Daarbij hanteren wij onderstaande procedure:

 

 1. Aantal kandidaten per bouwnummer
  Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.

 2. Loting bij notaris
  Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer gaan wij voor dit bouwnummer over tot loting bij de notaris. Kandidaten die niet als optant ingeloot worden op een bouwnummer, worden ingeloot als reservekandidaat voor dit bouwnummer. Als iemand afziet van de optie, dan wijzen we opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een eerste voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Als je de eerstvolgende kandidaat bent, nemen wij contact met je op.

  Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. Dat betekent dat - als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer - dat bouwnummer aan jou wordt toegewezen, ook als dit niet je eerste voorkeur is.

De toewijzing

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Hierbij geldt dat kandidaten die een financiële check hebben geüpload voorrang krijgen boven kandidaten zonder financiële check. De procedure is als volgt:

 • Aantal kandidaten per bouwnummer
  Is er maar één kandidaat die een 1e voorkeur heeft doorgegeven voor een bepaald bouwnummer? Dan wordt de woning aan deze persoon toegewezen. Zijn er meer kandidaten met een 1e voorkeur voor een bouwnummer? Dan volgt een loting.

 • Loting bij notaris
  Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer gaan wij voor dit bouwnummer over tot loting bij de notaris.

  Wanneer er één kandidaat met een financiële check is, dan wordt het bouwnummer toegewezen aan deze persoon. Zijn er meerdere kandidaten met dezelfde 1e voorkeur en een financiële check? Dan wordt er gekeken naar het lotingsnummer. De kandidaat met het laagste (en dus beste) lotingsnummer krijgt de woning toegewezen.


  Kandidaten die niet als optant ingeloot worden op een bouwnummer, worden ingeloot als reserve kandidaat voor dit bouwnummer. Als iemand afziet van de optie, dan wijzen we opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een eerste voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Hiervoor geldt dat we eerst toewijzen op volgorde van lotingsnummer aan kandidaten met een financiële check. Daarna vindt toewijzing plaatst aan kandidaten zonder financiële check. Ook dit gebeurt op volgorde van lotingsnummer. Als je de eerstvolgende kandidaat bent, nemen wij contact met je op.

  Financiële check

  Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie. Voor meer informatie bekijk de pagina financiële check.

  Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. Dat betekent dat - als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer - dat bouwnummer aan jou wordt toegewezen, ook als dit niet je eerste voorkeur is.

  Soms zijn er nog woningen vrij nadat we alle 1e voorkeuren van kandidaten hebben bekeken. In dat geval lopen we weer stapsgewijs langs bovenstaande criteria, te beginnen met de 2e voorkeur, daarna de 3e voorkeur, enzovoort.

De toewijzing

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande opeenvolgende criteria:

 1. Aantal kandidaten per bouwnummer
  Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dat bouwnummer, dan volgt een 2e beoordeling.
 2. Financiële check en inschrijfduur óf loting op bouwnummer
  Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer is 1 van de volgende 2 toewijzingsprocedures mogelijk.

Financiële check en inschrijfduur
Bij meerdere kandidaten op 1 bouwnummer, kijken we of een kandidaat een financiële check heeft gedaan. Daarmee laat je aan ons zien dat jij de woning kunt financieren of betaalt met eigen middelen. Nadat de verkoop is gestart kun je ons dit laten weten door een gewaarmerkte brief van je hypotheekverstrekker of financieel adviseur te uploaden in je persoonlijke account. Deze upload mogelijkheid is beschikbaar, zodra de verkoop is gestart en jij je voorkeuren doorgeeft.

Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie.

Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer én ze allemaal de financiële check hebben doorlopen, kijken we tenslotte naar het moment van aanmelden als belangstellende voor het betreffende project. De woning wordt uiteindelijk toegewezen aan degene die het langst staat aangemeld voor die betreffende fase.

Óf

Loting op bouwnummer
We gaan voor het bouwnummer waar meerdere kandidaten voor zijn, over tot loting bij de notaris. Kandidaten die niet als optant ingeloot worden op een bouwnummer, worden ingeloot als reservekandidaat voor dit bouwnummer. Bij deze vorm van toewijzing, wordt er niet gevraagd om een financiële check.

Op dit moment is nog niet bekend welke toewijzingsprocedure op dit project van toepassing is.

Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. Dat betekent dat - als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer - dat bouwnummer aan jou wordt toegewezen, ook als dit niet je eerste voorkeur is. In het geval dat er sprake is van toewijzing op basis van inschrijfduur geldt dat niet voor inschrijvers die een financiële check hebben gedaan. Die krijgen te allen tijde het eerste vrije bouwnummer van hun hoogste voorkeur toegewezen.

Voorkeursrecht medewerkers BPD

Medewerkers van BPD genieten een voorkeursrecht bij de aankoop van een nieuwbouwwoning van BPD. Deze voorkeursregeling voor medewerkers geldt voor maximaal 5% van de huizen binnen een project of fase. Tevens moeten medewerkers aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de voorkeursregeling, onder andere vast dienstverband – van minimaal 1 jaar – bij BPD en zelfbewoningsverplichting van tenminste 5 jaar na oplevering. Bovendien moet de interesse kenbaar zijn gemaakt vóórdat de bouwnummers online gepubliceerd worden.

De woningen die voor BPD-medewerkers gereserveerd zijn, worden in eerste instantie niet getoond in het woningaanbod. Na sluiting van de inschrijving worden deze bouwnummers geactiveerd en onder optie geplaatst voor de BPD medewerker. Wanneer je belangstelling hebt in een gereserveerd bouwnummer, kun je na sluiting nog wel inschrijven als reservekandidaat. Vanwege transparantie en zorgvuldigheid kan er ná de start verkoop geen beroep meer worden gedaan op de voorkeursregeling. Je mag er dus vanuit gaan dat de woningen waarop je kunt inschrijven bij start verkoop, ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.