Over het plan Molenblik. Deel 3: de stedenbouwkundige

27 oktober '23

Dit is deel 3 van een 3-delige interviewserie met deskundigen over het plan Molenblik. Lange tijd konden we weinig melden over dit plan. Dat gaat gelukkig veranderen en daarom eerst een serie van 3 video-interviews met deskundigen over het plan. In deel 1 kwam de (voormalig) wethouder van Ruimtelijke Ordening van de gemeente Medemblik aan het woord. In deel 2 vertelde Peter van Oeveren over het plan. In dit deel het woord aan stedenbouwkundige en landschapsarchitect Tom Bullens.

Alle 3 de interviews stonden lange tijd op deze projectsite in één video. Voor het overzicht hebben we de video opgeknipt in 3 afzonderlijke interviews.


Tom Bullens

Tom Bullens is landschapsarchitect en stedebouwkundige bij het buro Vollmer & Partners. Bullens vertelt over de opdracht van de gemeente Medemblik om een stedenbouwkundig plan te maken. Met als opdracht de structuur van de nieuwe wijk in te passen in de omgeving en het omringende (polder)landschap en ook aan te laten sluiten (via een overgang) bij de bestaande bebouwing van de stad.

De nieuwe wijk zal bestaan uit 4 verschillende ‘wijkdelen’, met elk een eigen woonsfeer. Zo vind je aan de rand met de bestaande bebouwing (Schepenwijk) ruime woningen met terrassen aan het water en daartussen veel riet. In het midden van de wijk vind je een wat compacter deel met rijwoningen. Daarnaast een deel met wooneilanden en een gedeelte met woonerven. Om de gehele wijk heen loopt een soort dijk die het geheel afrondt en waarover je kunt wandelen en ‘lekker kunt uitwaaien’.

Over de aansluiting van de wijk op de rest van de bestaande infrastructuur laat Bullens zien dat de wijk een eigen ontsluitingsweg krijgt met de provinciale weg, buiten de bestaande bebouwing om. Voor fietsers en voetgangers zullen er wel paden en bruggetjes richting de bestaande wijk worden aangelegd.

In het stedenbouwundige plan is gekozen voor een groene, waterrijke wijk waar je via allerlei vaarwegen doorheen kunt varen, richting de stad en het IJsselmeer (en verder) of richting de polder. Veel woningen hebben daarom ook een tuin aan het water.

Over het plan Molenblik. Deel 2 De ontwikkelaar
Over het plan Molenblik. Deel 1 De wethouder